Přírodovědná společnost Dr. Antonína Bečváře

Přírodovědná společnost Dr. Antonína Bečváře vznikla na Gymnáziu J.S. Machara v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi při příležitosti 100. výročí narození Dr. Antonína Bečváře. Škola se tím hlásí k vědeckému odkazu svého absolventa, který patřil k prvním maturantům z roku 1921.
Přírodovědná společnost Dr. Antonína Bečváře je volné společenství učitelů, studentů a dalších zájemců o přírodní vědy a matematiku.
Akce pořádané Přírodovědnou společností Dr. Antonína Bečváře jsou určeny žákům, studentům a širší veřejnosti v našem městě.
Cílem společnosti je popularizace přírodních věd a matematiky, vyhledávání a podpora talentovaných žáků a studentů.
Společnost bude pořádat přednášky, semináře s praktickými ukázkami a exkurze.
Na programu se budou podílet učitelé, pozvaní odborníci a také studenti, kteří tak dostanou možnost předvést výsledky své práce.
Přírodovědná společnost Dr. Antonína Bečváře bude každoročně udělovat Cenu Dr. Antonína Bečváře za nejpřínosnější žákovskou či studentskou práci nebo činnost v oboru přírodních věd a matematiky.

DALŠÍ AKCE

CENA ANTONÍNA BEČVÁŘE

FOTOGRAFIE

 KRONIKA SPOLEČNOSTI

kontakt:
Gymnázium J.S. Machara 
Královická 668
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
PSČ: 250 50
tel.: 326 902 311
email: info@gbl.cz

Přírodovědná společnost Dr. Antonína Bečváře spolupracuje od roku 2011 se Střediskem společných činností AV ČR.