Turistický kroužek

Pod tímto poněkud zavádějícím názvem se skrývá každoroční série šesti sobotních výletů, kterou absolvuji se studenty naší školy, kteří jsou ochotni se předem avizovaného výletu zúčastnit. Počet "turistů" se nedá předem odhadnout, obvykle nás nebývá víc než deset.